نشست دانش‌افزایی اساتید:

نسبت فلسفه اسلامی و مقوله تعلیم و تربیت

۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۲ کد : ۴۴۴۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۳

نشست دانش‌افزایی اساتید گروه فلسفه و کلام اسلامی با موضوع نسبت فلسفه اسلامی و مقوله تعلیم و تربیت در روز دوشنبه 19 دی به صورت حضوری برگزار شد. در این جلسه دکتر سعیده سادات شهیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، ابتدا ضمن اشاره به اهمیت پرداختن به فلسفه مضاف، رویکردهای موجود نسبت به فلسفه تعلیم و تربیت را بیان نمود و تامل فلسفی در دانش تعلیم و تربیت را رویکرد محور پژوهشی خود دانست. سپس با نظر به تعریف فلسفه تعلیم و تربیت، به مولفههای موجود در تعریف از جمله مبانی، هدف، اصول، ساحات، مرحل و غیره پرداخت.

وی در ادامه، دو چالش عمده برای بهره‌گیری از مبانی حکمی در تربیت را مطرح نمود و در این راستا، دیدگاه‌های عمده در خصوص منبع استخراج مبانی تعلیم و تربیت و امکان استنتاج باید از هست را بررسی کرد. اساتید حاضر نیز ضمن تبادل نظر با یکدیگر، دیدگاه‌ها و انتقادات خود پیرامون این بحث را مطرح نمودند و سپس دکتر شهیدی با طرح روش‌های پژوهشی در فلسفه تعلیم و تربیت، به ارائه خود خاتمه داد.


نظر شما :