سخنرانی علمی گروه فقه و حقوق اسلامی:

تربیت اجتماعی فرزندان از منظر فقه

۰۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۳ کد : ۴۴۰۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۷

 سخنرانی علمی گروه فقه و حقوق اسلامی با عنوان تربیت اجتماعی فرزندان از منظر فقه، با ارائه دکتر اعظم غیاثی‌ثانی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، در روز چهارشنبه 30 آذر ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر غیاثی در ابتدای سخنرانی، سه ساحت بینش، گرایش و کنش را از ساحات اصلی تربیت اجتماعی و بسترهایی برای تربیت اجتماعی دانست که می‌توانند متربی را به مقصد برسانند و ساده‌ترین راه را برای بینش، یادگیری از طریق الگوبرداری ذکر نمود. همچنین آموزش مسئولیت پذیری کودک از طریق بازی کردن و قبول مسئولیت‌ها، تکریم و احترام به کودک را از طرق تربیت اجتماعی کودک بیان نمود.

عضو هیئت علمی پردیس، حکم استفاده از طرق مذکور را مطابق ادله، رجحان و استحباب دانسته و گفت: چنانچه بی‌توجهی والدین و کوتاهی آنان در زمینه رشد اجتماعی کودک موجب اضرار به کودک شود، والدین موظف هستند از روش‌های الگویی، اکرام و بازی استفاده کنند.

دکتر غیاثی ادله فقهی تربیت اجتماعی را شامل آیات، روایات، قواعد فقه، قواعد فرا‌تربیتی و قاعده عقلی ملازمه برشمرد و به تبیین هر یک پرداخت.

در پایان سخنرانی، به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص ماهیت تربیت اجتماعی و احکام آن پاسخ داده شد.


نظر شما :