دومین نشست از سلسله نشست‌های معرفی فقهای معاصر با موضوع شهید صدر

۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۰ کد : ۴۳۷۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۸۲

به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران دومین نشست از سلسله نشست‌های معرفی فقهای معاصر با موضوع شهید صدر در روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه  ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر اصغر آقا مهدوی، عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام به  تعریف نظریه و نظام فقهی و نظام و ارکان آن پرداخت و مراتب و محورهای نظام را بررسی نمود و در ادامه به انواع نظام‌ها از جمله نظام تکوین شامل نظام آفرینش، چرخه آب و ...، نظام شریعت شامل شهید صدر: احکام اسلامی در یک مجموعه هستند  و به صورت جزیره ای نیستند و با هم در ارتباط  هستند و  نظام فقه و مسئله کشف نظام یعنی مجموعه‌ای از احکام شریعت که با هم در ارتباط هستند و دارای سه مرحله است، پرداخت.


نظر شما :