برگزاری مراسم دفاعیه در رشته مدیریت آموزشی

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۸ کد : ۴۲۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۷۳
مراسم دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم منصوره سادات حسینی رشته‌ی مدیریت آموزشی در سالن کنفرانس پردیس خواهران برگزار شد.

جلسه دفاعیه پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت آموزشی به شرح زیر برگزار گردید:

نام دانشجو

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

منصوره سادات حسینی

شناسایی مولفه‌های هوش سازمانی در سازمان‌های آموزشی با تاکید بر آموزه‌های اسلامی

استاد راهنما: خانم دکتر عزتی

استاد مشاور: خانم دکتر عظیم‌زاده

 

نظر شما :