سنجه‌ها و مرجع تشخیص مصالح کودکان و نوجوانان

۲۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۸ کد : ۴۰۱۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۵

جلسه دانش‌افزایی گروه فقه و حقوق اسلامی با عنوان "سنجه‌­­ها و مرجع تشخیص مصالح کودکان و نوجوانان"، با ارائه دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در روز یکشنبه 12 تیر ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر پیوندی، یکی از مسائل مهم و چالشی در حوزه کودکان و نوجوانان را بحث مصالح کودکان و نوجوانان دانست و مصلحت را در مقابل فساد تعبیر کرد. وی در خصوص اختلاف نظر موجود درباره دفع ضرر یا جلب منفعت در ابعاد مختلف دنیوی و اخروی، در حوزه جان و مال توضیحاتی را ارائه داد و رابطه مصلحت، غبطه و معنای هر یک را بررسی کرد.

دکتر پیوندی در ادامه ضمن بحث مصلحت در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، مصلحت را شاخص موثر و اساسی در تصمیم­‌گیری‌­ها اعم از تصمیم­‌گیری والدین، دادگاه و غیره و همچنین معیار تشخیص مصلحت را عرف بیان نمود. وی همچنین لزوم توجه به مسائل عینی کودکان و نوجوانان را موثر در تصمیم­‌گیری دانسته و مصادیقی از مصالح کودک و شیوه اولویت دادن مصالح را در وضعیت تعارض مصالح بیان نمود.


نظر شما :