تصویب طرح پژوهشی «آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگویی برای آن»

۳۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۰۱:۳۰ کد : ۳۹۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۹۲
قرارداد طرح پژوهشی «آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگویی برای آن» بین معاونت پژوهشی¬و فناوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران منعقد شد.

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی معاونت پژوهشی و فناوری به منظور بازبینی و بهینه سازی برنامه درسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت و به روز رسانی و متناسب سازی آن با نیازهای جامعه و رفع نیازهای آموزشی دانشجویان رشته علوم تربیتی، قراردادی جهت تدوین طرح پژوهشی با عنوان « آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگویی برای آن» با معاونت پژوهشی­و فناوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منعقد نمود. کلیات تدوین طرح پژوهشی مذکور با مدیریت دکتر نرگس سجادیه- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران- در جلسه شورای پژوهشی که در تاریخ 19/11/92 برگزار شد، به تصویب رسید.


نظر شما :