معرفی کانون انتظار

۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۳ کد : ۳۵۷۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۰۵

شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰

https://vc.isuw.ac.ir/ch/vice-chancellor-c-a-1


نظر شما :