برگزاری دفاعیه در مقطع کارشناسی ارشد

۱۰ آذر ۱۳۹۲ | ۲۰:۳۶ کد : ۳۱۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۶۸
برگزاری دفاعیه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

زهرا صراف

06/09/92

الگوهای ارزیابی عملکرد در سازمان‌های آموزشی بر مبنای آموزه‌های اسلامی

استاد راهنما: دکتر عباسی

استاد مشاور: دکتر سلیمانی

 

نظر شما :