معرفی و نقد کتاب بازخوانی هویت زن در سنت علوی

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۴ کد : ۳۰۸۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۲۰

جلسه معرفی و نقد کتاب بازخوانی هویت زن در سنت علوی با ارائه دکتر رقیه سادات مومن، عضو هیأت علمی پردیس خواهران و با حضور دکتر طاهره محسنی، عضو هیأت علمی پردیس خواهران و ناقد جلسه و همچنین دکتر عباس مصلائی پور، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و ناقد جلسه در روز چهارشنبه 26 خرداد به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر مومن در این نشست به تألیفاتی منفی از بخشی از اقوال امیرالمومنین (ع) درباره زنان اشاره کرد و تصریح نمود: این دیدگاه‌ها سبب شده که بخش قابل توجهی از تحقیقات و نظریه‌پردازی‌ها معطوف به نقد و تحلیل این چند قول گردیده و سایر اقوال به صورت موردی و پراکنده بیان شده است؛ لذا این شکاف تحقیقاتی میان اقوال و عملکرد حضرت علی (ع) سبب گردید تا چنین کار تحقیقی جهت روشن شدن اقوال موجود صورت پذیرد.

وی در ادامه افزود: این پژوهش به بازخوانی همه جانبه هویت زن در سنت علوی پرداخت و با واکاوی بطن اقوال و افعال معصوم به حل اصولی تعارضات احتمالی ادله مبادرت نمود.

عضو هیات علمی پردیس خواهران سپس به نوع و روش تحقیق پرداخت و تصریح نمود: این تحقیق از نوع کیفی بوده و به روش اسنادی مبتنی بر مدارک و کتب معتبر و مقارن حدیثی، تفسیری، تاریخی، فقهی و اصولی به تحلیل محتوای متون می‌پردازد.

وی در ادامه به تشریح و توصیف هویت معرفت شناختی زن در سه بخش ماهیت و استعداد وجودی زنان، قابلیت و استعداد عقلی زنان و قابلیت و استعداد دینی زنان پرداخت.

دکتر مومن سپس به تبیین ماهیت و استعداد وجودی زنان و قابلیت و استعداد عقلی زنان و جایگاه و فعالیت‌های نظامی زنان در سنت علوی و جایگاه و فعالیت‌های حقوقی زنان در سنت علوی مبادرت کرد.

در ادامه دکتر محسنی ضمن اشاره به نکات مثبت اثر علمی به تفاوت‌های بین وقایع تاریخی نگاری و روایی نگاری اشاره کرد و خاطرنشان نمود: بین این دو رویکرد تفاوت وجود دارد؛ در حالیکه در این اثر درباره این رویکردها نوعی درهم تنیدگی و درهم آمیختگی به چشم می‌خورد.

وی در ادامه افزود: در این اثر بیشتر زنان معرفی شده‌ مربوط به بعد از شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) بوده‌اند،  در حالیکه لازم است بیشتر زنانی که در دوران حیات امیرالمونین(ع) و سه خلیفه قبل از ایشان، پرداخته شود.

سپس دکتر مصلائی‌پور خاطرنشان کرد: در این اثر به خوبی به شبهات موجود پاسخ داده شده است و موارد طوری بررسی و پاسخ داده شده‌اند که در تعارض با سایر معارف دینی نباشند.

وی در ادامه به منظور بهبود اثر علمی به برخی از اشکالات محتوایی و صوری آن به صورت مصداقی پرداخت و خاطرنشان کرد: بعضی از تعابیر در این اثر علمی نیاز به دقت و احتیاط علمی و ویرایش علمی دارد که تصحیح آنها به غنی‌تر شدن آن کمک شایانی می‌کند.

             


نظر شما :