برگزاری جلسات طرح تفسیر المیزان با محوریت سوره احزاب

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۹ کد : ۲۹۴۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۲۲


:p طرح تفسیر المیزان با محوریت سوره احزاب با ارائه دکتر میرغفوریان، عضو هیأت علمی پردیس خواهران در ۵ جلسه، در روزهای شنبه هر هفته به همت بسیج دانشجویی برگزار شد.

در این سلسله جلسات به مفاهیم و آیات مشخصی از سوره احزاب پرداخته شد و به دقت موارد حائز اهمیت بیان گردید.
:pushpin: مباحث حائز اهمیت دوره:
:small_orange_diamond:۱. بیان کلیات سوره احزاب
:small_orange_diamond:۲. محور اصلی سوره
:small_orange_diamond:۳. وجود تناقض در تبعیت همزمان از خدا و غیر خدا
:small_orange_diamond:۴. لزوم تبعیت محض مومنان از پیامبر(ص) به‌دلیل نبوت و رسالتش
:small_orange_diamond:۵. لزوم تقدم همسران پیامبر در تبعیت از ایشان نسبت به سایر مومنان
:small_orange_diamond:۶. بی توجهی به سنت های موهوم اجتماعی و تبعیت محض از خدا و پیامبرش در احکام اجتماعی
:small_orange_diamond:۷. بی توجهی به قدرت موهوم دشمنان و اطاعت محض از خدا و رسولش در جنگ احزاب
:small_orange_diamond:۸. بررسی آیه تطهیر
علاوه بر این موارد برای آغاز بحث در ابتدا و مدخل ورود به سوره احزاب استاد به تعریف تفسیر از نگاه علامه پرداخت و سه روش شاخص علامه در تفسیر را برای دانشجویان و شرکت کنندگان توضیح داد و ایشان را با این مباحث آشنا ساخت تا درک بهتری در ادامه فراهم آید.


نظر شما :