برگزاری برنامه English Time با عنوان با موضوع "تکنیک های ترجمه"

۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۱ کد : ۲۹۲۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۴۴

بخش زبان انگلیسی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران دوره فوق برنامه  English Time  را با عنوان " تکنیک های ترجمه " را با ارائه خانم طیبی جزایری  به صورت مجازی برگزار نمود.

در این جلسه خانم جزایری ابتدا مقدمه ای درخصوص مبحث ترجمه مطرح نمود و به تعریف ترجمه و تفاوت های ترجمه تخصصی با ترجمه عمومی پرداخت. سپس مطالبی چون امکان یادگیری ترجمه، توانش ترجمه، ضرورت ترجمه تخصصی و درباره فرهنگ لغات و دایرة المعارف ها را تریح کرد و در نهایت تکنیک های ترجمه و آیین نوشتاری صحیح ترجمه را آموزش داد.

در انتهای جلسه نیز  ایشان چند نمونه جمله را به صورت کاربردی و  با کمک و مشارکت دانشجویان ترجمه نمود.


نظر شما :