جایگاه باورها‌، اخلاق، اعمال درنظام تربیتی قران ازدیدگاه علامه طباطبایی

۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۶ کد : ۲۹۲۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۶۹

در راستای سلسله جلسات دانش افزایی اساتید گروه فقه و حقوق اسلامی نشستی تحت عنوان "جایگاه باورها‌ ، اخلاق و اعمال درنظام تربیتی قران ازدیدگاه علامه طباطبایی (ره)"را با ارائه آقای دکتر محمود تاج آبادی برگزار نمود.

در ابتدای جلسه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم دکتر پورعبدالله مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی بیاناتی راجع به جایگاه باورها، اخلاق و اعمال در نظام تربیتی قرآن اشاره کرد.

در ادامه آقای دکتر تاج آبادی ضمن طرح سوالی مبنی بر غایت و هدف نهایی تربیت انسان از دیدگاه قرآن ادامه داد: غایت تربیت انسان رسیدن به مقام عبودیت است و آیه 56 سوره ذاریات را به عنوان شاهد مطرح و سپس اضافه کرد که غایت هر موجودی باید کمال نهایی آن باشد و ارکان عبودیت را در چهار مرحله ذکر کرد.

وی با اشاره به آیه 99 سوره حجر بیان کرد: بین عبودیت و یقین ملازمه وجود دارد، به صورتیکه باید عبودیت داشت تا به یقین رسید و متذکر شد از نظر قرآن کریم واژه یقین مشاهده باطن هستی و اسرار خلقت است.

وی در ادامه به ثمرات عبودیت از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی پرداخت و درگام دوم به بررسی باورها، اخلاق و اعمال با غایت تربیت مبادرت کرد و در همین راستا استشهادات قرآنی مرحوم علامه طباطبایی (ره) را بیان کرد. همچنین  در ادامه به بیان رابطه ایمان و عمل، ایمان و اخلاق پرداخته و تاثیرگذاری هر یک بر دیگری را با آیات قرآنی و روایات مورد بررسی قرار دادند.

در پایان اساتید حاضر در نشست به طرح سوالات خود در رابطه با مباحث مطرح شده پرداختند. 


نظر شما :