فلسفه تعلیم و تربیت تبیین شد

۰۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۹:۳۰ کد : ۲۸۸۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۱۲

اولین وبینار از سلسله وبینارهای نسبت فلسفه های مضاف و فلسفه اسلامی با موضوع "فلسفه تعلیم و تربیت" با حضور دکتر فاطمه صدر برگزار شد. در این وبینار به مباحثی چون چیستی فلسفه مضاف، چیستی فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی پرداخته شد.

 در زمینه فلسفه مضاف به مواردی چون پیدایش فلسفه های مضاف وتقدم رتبی آن ها نه تقدم زمانی، رویکردهای  اصلی در فلسفه های مضاف شامل فلسفه حقایق و فلسفه علوم و بیان نقش فلسفه در هر یک از دو رویکرد پرداخته شد.

در زمینه چیستی فلسفه تعلیم و تربیت،  رویکرد فلسفه حقایق به فلسفه تعلیم و تربیت از منظر متفکران اسلامی  و رویکردهای اصلی در فلسفه تعلیم و تربیت شامل رویکرد ایسم ها و رویکرد تحلیلی ها مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن پاسخ به سوالات دانشجویان دو رویکرد سنتی و جدید در این زمینه شامل فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تبیین شد.


نظر شما :