برگزاری اولین جشنواره ملی نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی

۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۳ کد : ۲۷۴۹ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۱۸

الف) رئوس فعالیت ها و اهداف برنامه نشان مرجعیت

آبان 98  تدوین برنامه توسط مدیر و پیشنهاد به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

از آبان تا اسفند 98 تشکیل جلسات هیأت مدیره انجمن برای بررسی اساسنامه پیشنهادی

آذر 98  راه اندازی سامانه برنامه روی وبگاه انجمن با آدرس های زیر:

http://arabiciran.ir/page/114/ صفحه فارسی

http://arabiciran.ir/page/116/ صفحه عربی

اسفند 98   تصویب اساسنامه و بارگذاری در پیوند زیر:

http://arabiciran.ir/content/593/

از فروردین 99 تا کنون جلب حمایت وزارت عتف، کمیسیون های ملی یونسکو وآیسسکو و عقد 40 فقره قرارداد همکاری با دانشگاه و مؤسسات علمی 8 کشور جهان

اهداف کلان پروژه ملی/بین المللی نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی:

            http://arabiciran.ir/content/597/

1. تأسیس یک بانک اطلاعاتی حاوی همة دارندگان مدرک دکتری زبان و ادبیات عربی در جهان، و تفکیک آنان در 20 حوزه تخصصی برای روشن شدن میزان گرایش به هر حوزه و نیز مشخص شدن حوزه هایی که در پژوهش مورد غفلت قرار گرفته اند.

2. آشنایی دارندگان دکتری زبان و ادبیات عربی با افراد هم تخصص و هم حوزة خود در کشور و در جهان، به عنوان گامی برای تسهیل ارتباطات علمی و پژوهشی.

3. تعیین استادان سرآمد پژوهشی در 20 حوزه از حوزه های تخصصی زبان و ادبیات عربی در هر کشور عضو این برنامه، به منظور ایجاد رقابت سالم علمی در میان استادان و محققان این رشته بویژه استادان و پژوهشگران جوان، با اعطای نشان مرجعیت درجه سه.

4. تعیین استادان سرآمد در 20 حوزه از حوزه های تخصصی زبان و ادبیات عربی در جهان برای ایجاد رقابت علمی و تحرک در گسترة این رشته، با اعطای نشان مرجعیت درجه دو.

5. تعیین مرجع علمی سرآمد در 20 حوزه از حوزه های تخصصی در رشته های زبان و ادبیات جهان برای تشخیص مرزهای دانش در این رشتة علمی، با اعطای نشان مرجعیت درجه یک.                                      

ب) فرایند بررسی و داوری پرونده ها 

برای اهدای نشان درجه سه مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی

در یازده مرحله

1. ثبت نام جامعة هدف (دارندگان مدرک دکتری زبان و ادبیات عربی در جهان)

در پیوند زیر:

http://arabiciran.ir/dform/11/16

آمار ثبت نام شدگان از 23 کشور جهان:

http://arabiciran.ir/content/599/

2.  تقسیم ثبت نام شدگان در 20 گروه تخصصی بر اساس تخصص اعلام شده در فرم ثبت نام

http://arabiciran.ir/content/595

3. تشکیل گروه های تخصصی در فضای مجازی با حضور 

و انتخاب سرگروه برای آن ها از میان استادان برجسته توسط هیأت مدیره انجمن

4. تشریک مساعی سرگروه با اعضای گروه های تخصصی در گروه های واتساپی

برای رصد فعالیت های پژوهشی در هر حوزه اعم از کتاب یا مقاله علمی

5. راه اندازی صفحه ثبت نام برای نامزدهای دریافت نشان درجه سه مرجعیت

http://arabiciran.ir/dform/16/20

6. تکمیل پرونده های نامزدی نشان درجه سه مرجعیت توسط مدیر برنامه و تحویل آن ها به تفکیک به سرگروه های کارگروه های تخصصی

7. انتخاب حداکثر سه پرونده قابل قبول توسط کارگروه های تخصصی در هر یک از 20 حوزه 

8.  انتخاب هیأت های داوران گروه های تخصصی در گروه عربی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی بر اساس تفاهمنامه با انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

9.  بررسی پرونده های قابل قبول کارگروه های تخصصی در هیأت داوران به منظور انتخاب قوی ترین ابتکار پژوهشی و نامزدی دریافت نشان درجه سه مرجعیت با تکمیل صورتجلسه مربوط

10. تشکیل جلسه هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برای بررسی و ابراز اطمینان از اجرای درست اساسنامه در ممیزی پرونده ها در کارگروه های تخصصی و هیأت های داوران با امضای صورتجلسه ویژه

11.  معرفی رسمی سرآمدان پژوهشی در 20 حوزه تخصصی در جشنواره ملی نشان مرجعیت در زبان و ادبیات عربی و اهدای تندیس نشان مرجعیت و لوح تقدیر


نظر شما :