جلسات دانشجویی جریان شناسی به همت معاونت سیاسی بسیج برگزار شد

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۰ کد : ۲۶۲۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۰

 به همت معاونت سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق ( ع)- پردیس خواهران، جلسات دانشجویی جریان شناسی در حکومت برگزار شد.

در جلسات نخست و دوم این برنامه مباحثی شامل نقش جریان مذهبی و یا اسلام گرا قبل از انقلاب اسلامی در جامعه،      موارد مطرح شده بین مبارزین شامل مبارزه با بهاییت،  مبارزه با مارکسیسم و بحث حکومت اسلامی همچنین مواجهه مرجعیت و روحانیت باسیاست شامل روحانیون مقابل شاه اما مخالف با مبارزه تند و قهر امیز، روحانیون مقابل امام خمینی و دیگر گروه های کمک کننده به جریان اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)،  روشن فکرانی مثل مهندس بازرگان و دکتر شریعتی، هیئت های موتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی، فداییان اسلام مورد تحلیل بررسی و واکاوی قرار گرفت.

در ادامه مباحثه دانشجویی با عناوینی چون جریان ملی گرا یا ناسیونالیست،جبهه ملی با رهبری دکتر مصدق از همکاری با روحانیت تا جدایی، جریان چپ یا مارکسیستی،حزب توده قبل و بعد انقلاب، سازمان چریک های فدایی خلق، جریان التقاطی یا ترکیبی، نهضت ازادی با رهبری مهندس بازرگان، جنبش مسلمانان مبارز، نهضت خداپرستان سوسیالیست، سازمان مجاهدین خلق از شروع تا تغییر ایدوئولوژی، گروه ارمان مستضعفین به رهبری احسان شریعتی(فرزند دکتر علی شریعتی) و گروه فرقان به رهبری طلبه مخالف روحانیت برگزار شد.

همچنین در پایان جریان سلطنت طلب تحت عناوینی چون از حزب مردم اسدالله علم تا حزب ایران نوین حسنعلی منصور و حزب رستاخیز ازتاکید شاه بر عضو شدن مردم تا اعلام حرمت عضو شدن توسط امام بررسی و تحلیل شد.

 


نظر شما :