کتاب سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور منتشر شد

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۶ کد : ۲۵۴۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۷۵

کتاب "سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور" توسط دفتر نشر متون علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران منتشر شد.

دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران در راستای تحقق رسالت خود یعنی "تولید علوم انسانی و اسلامی" اقدام به انتشار کتاب علمی با عنوان "سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور" نمود.

 این کتاب توسط دکتر مریم برادران حقیر، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران به رشته تحریر درآمده است.

شایان ذکر است کتاب "سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور" روایت سیاست‌پژوهی خط‌مشی دکتری پژوهش محور است. هدف اصلی این کتاب بررسی محتوای بسته سیاستی دکتری پژوهش محور، فهم و نقد آن است. بنابراین ضمن تنظیم الگوی شکل‌گیری خط‌مشی برای درک بهتر روابط بین پدیده‌ها در این فرآیند، مدل مطلوب پیشنهادی مبتنی بر تحلیل تجربه‌های بشری و گفت‌وگوهای بیناذهنی ارائه شد تا مبنایی برای شناخت بخشی از نظام تصمیم‌گیری آموزش عالی در ایران و درس‌آموزی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد.

 این کتاب توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است و با قیمت 20 هزار تومان عرضه می گردد.


نظر شما :