روز شمار فوق برنامه‌های تابستانی معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس خواهران

۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۳ کد : ۲۵۴۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۶۴

 

«کلیه دوره ها ویژه خواهران می باشد»

روز های هفته 

 

روزشمار فوق برنامه های تابستانی معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس خواهران

 

شروع کلاس ها از تاریخ 5/5/1399

یکشنبه ها

ترجمه و تفسیر قرآن

دکتر کیباخی

8:30 الی 10:30

جهان در آستانه بعثت دکتر کیباخی

10:30 الی 12:30

آموزش مکالمه عربی براساس مفردات

خانم شب تاب

11 الی 12:30

صفر تا صد مقالات

دکتر نیکیان

9 الی 12

14 الی 17

آموزش لهجه عراقی

خانم شب تاب

14 الی 15:30

دوره مقدماتیspeaking

خانم پوست فروش

16  الی 17:30

آموزش زبان فرانسه خانم جعفری

17 الی 19

تاریخ برگزاری

5، 12، 19، 26 مردادماه

2، 16 شهریورماه

5، 12، 19، 26 مردادماه

2، 16شهریورماه

5، 12، 19، 26 مردادماه

2 شهریورماه

12 مردادماه

5، 12، 19، 26 مردادماه

2 شهریورماه

5، 12، 19، 26 مردادماه

2 شهریورماه

5، 12، 19، 26 مرداد

2، 6 شهریورماه

دوشنبه ها

ترجمه و تفسیر قرآن دکتر کیباخی

8:30 الی 10:30

اصول نگارش چکیده بین المللی

دکتر نیکیان

9 الی 12

جهان در آستانه بعثت دکتر کیباخی

10:30 الی 12:30

دوره تربیت مدرس

دکتر محسنی نژاد

14 الی 16

دوره مقدماتی writing خانم پوست فروش

16 الی 18

-

-

تاریخ برگزاری

6، 13، 20، 27 مردادماه

3، 10شهریورماه

13 مردادماه

6، 13، 20، 27 مردادماه

3، 10 شهریورماه

6، 13، 20، 27 مردادماه

3 شهریورماه

6، 13، 20، 27 مردادماه

3، 10، 17، 24 شهریورماه

-

-

چهارشنبه ها

صفر تا صد مقالات دکتر نیکیان

9 الی 12

14 الی 17

اصول و فنون مصاحبه دکتر برادران

10 الی 11:30

آموزش مکالمه عربی براساس مفردات

خانم شب تاب

11 الی 12:30

آموزش لهجه عراقی

خانم شب تاب

14 الی 15:30

دوره مقدماتیspeaking

خانم پوست فروش

16 الی 17:30

آموزش زبان فرانسه

خانم جعفری

17 الی 19

-

تاریخ برگزاری

15 مرداد ماه

8، 15، 22، 29 مردادماه

8، 15، 22، 29 مردادماه

5 شهریور

8، 15، 22، 29 مردادماه

5 شهریورماه

8، 15، 22، 29 مردادماه

5 شهریورماه

8، 15، 22، 29 مردادماه

5 شهریورماه

-

 

 اساتید محترم می توانند جهت اطلاع از محتوای کلاس صفر تا صد دکتر نیکیان اینجا را کلیک کنند.

اساتید محترم می توانند جهت اطلاع از محتوای اصول نگارش چکیده بین المللی دکتر نیکیان اینجا کلیک کنید.

 افرادی که بتوانند این دوره را با امتیاز بالا پشت سر بگذاند در اولویت معرفی جهت تدریس در مراکز آموزشی خواهند بود.

 

 


( ۵ )

نظر شما :