نتیجه مسابقه

۲۱ مرداد ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۵ کد : ۲۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۵۸
شما می توانید با شرایط زیر در مسابقه با صادقانه ها -که هر ماه برگزار می گردد- شرکت کرده و با پاسخ مناسب خود جایزه ای دریافت نمایید.

نتیجه نوجوان عزیز؛

شما می توانید با شرایط زیر در مسابقه با صادقانه ها -که هر ماه برگزار می گردد- شرکت کرده و با پاسخ مناسب خود جایزه ای دریافت نمایید.

1-    شرکت در این مسابقه بصورت انفرادی و گروهی در سنین مختلف امکان پذیر است.

2-    با جذب بیش از 2 عضو در گروه، مسئول گروه (که شماباشید) از جایزه ویژه ای برخوردار خواهد شد.

3-    درج مشخصات کامل شرکت کنندگان در مسابقه الزامی است که شامل: نام ونام خانوادگی، مدرسه، مقطع تحصیلی، شماره تماس، ایمیل

4-    صندوق پست الکترونیکی gozinesh@isuw.ac.ir آماده دریافت پاسخ های شماست. مهلت ارسال هر سوال تا آخرهرماه است.

پاسخ کامل هر سوال در ماه بعد در همین قسمت قرارداده می شود.
 اگر شرکت در مسابقه به صورت گروهی باشد مشخصات اعضای گروه حتما قید شود.


نظر شما :