برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه دانشجویان حقوق خانواده

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۱ کد : ۲۱۹۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۲۱

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی پردیس خواهران به شرح زیر برگزار شد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

رشته تحصیلی

استاد راهنما و استاد مشاور

1

معصومه منفرد مسقانی

حمایت از حقوق افراد توان خواه در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران

حقوق خانواده

خانم دکتر محیا صفاری نیا (راهنما)

خانم دکتر رقیه السادات مومن (مشاور)

2

مهدیه مسجد جامعی

وکالت، تفویض و تخییر در طلاق در نظام حقوقی ایران

حقوق خانواده

خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی (راهنما)

خانم دکتر رقیه السادات مومن (مشاور)

 

 

نظر شما :