برنامه ریزی آموزشی با رویکرد بازار کار بررسی شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۲ کد : ۱۹۹۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۸۱

نشست تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی با رویکرد بازار کار توسط معصومه قارون، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی در روز دوشنبه، 19 فروردین 98 در پردیس خواهران برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست آشنایی دانشجویان با رویکرد اقتصادی در برنامه‌ریزی آموزشی، برقراری رابطه مباحث نظری و عملی در قالب تجارب بیان شده در رویکرد اقتصادی برنامه‌ریزی در ایران، مواجه با یک بانوی پژوهشگر موفق و آشنایی با مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به عنوان اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود.

معصومه قارون در این نشست ضمن بیان روش‌های مطرح در رویکرد اقتصادی شامل بررسی روند گذشته، روش‌های ریاضی، روش دلفی و انواع برآوردها، به معرفی شاخص نمود وضعیت که نشانگر بیکاری دانش آموختگان است پرداخت و به مواردی مانند عدم تطابق افقی، عدم تطابق عمودی، کم آموزی و بیش آموزی اشاره نمود.

عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ادامه رابطه اقتصاد آموزش و اقتصاد کار با برنامه‌ریزی مبتنی بر رویکرد اقتصادی را تبیین کرد و عناصر اثرگذار در این رابطه را معرفی نمود و در همین راستا نظریه‌های پشتیبان را مطرح کرد.

 معصومه قارون در پایان ضمن بیان سیر تحول نظریه‌های پشتیبان از جمله سرمایه انسانی و شکست آن، ضرورت توجه به برنامه‌ریزی به عنوان یک هدف متحرک، شناخت متغیرهای مداخله گر و مدیریت آنها و همچنین توجه به ذینفعان را از نکات اساسی عصر حاضر برشمرد که در آموزش عالی چابک، سریع و پاسخگو مبتنی بر شایستگی های عمومی و تخصصی به سمت مطلوبیت گام برداشته است.


نظر شما :