برگزاری کارگاه « پیوند میان رشته ای در علوم انسانی- اسلامی» با حضور آقای دکتر پاکتچی

۰۴ خرداد ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۵ کد : ۱۷۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۴۸
برگزاری کارگاه « پیوند میان رشته ای در علوم انسانی- اسلامی» با حضور آقای دکتر پاکتچی

کارگاه « پیوند میان رشته ای در علوم انسانی- اسلامی» با حضور آقای دکتر پاکتچی در تاریخ 4/3/92  برگزار شد.

با توجه به سیاستهای کلان دانشگاه در تلفیق رشته­ های علوم انسانی با معارف اسلامی و به منظور رشد و ارتقا روحیه علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان، دفتر مطالعات و تحقیقات علمی معاونت پژوهشی و فناوری، کارگاه «پیوند میان رشته ای در علوم انسانی- اسلامی» را با حضور آقای دکتر پاکتچی در تاریخ 4/3/92 به مدت سه ساعت برگزار نمود.

دکتر پاکتچی در بیان مقدمه عنوان کرد: مساله پیوند بین رشته­ های امروزه در داخل و خارج از کشور مورد توجه خاص قرار گرفته است. وقتی مساله پیوند دو حوزه مطرح است می توان مساله را هم از نظر زبان گفتگو،‌ ترمنولوژی یا اصطلاح شناسی بررسی کرد و هم از نظر روش تحقیق یا متدولوژی و هم از منظر مبانی. دکتر پاکتچی در این کارگاه جهت کاربردی نمودن مباحث، کتابی در زمینه مدیریت آموزش اسلامی را به بوته نقد گذاشت تا نحوه تلفیق علوم انسانی (مدیریت) و اسلامی به شکل کاربردی ارائه گردد. وی ادامه داد: در پیوند مدیریت و علوم اسلامی،‌ جنبه­های مبانی و زمینه­ های معرفتی بیشترین حساسیت را دارند. وقتی در حوزه مبانی گفتمانی و ایدئولوژیک مدیریت آموزشی با علوم اسلامی تلفیق می شود ممکن است فضای مبانی دچار تنش و سوء تفاهم شود، در نتیجه تلفیق در این دو حوزه به درستی صورت نگیرد.

در ادامه ایشان مطالبی در زمینه مباحث حقوق خانواده بیان نمود و به این مساله اشاره کرد که ساختار و مبانی گفتمانی حقوق غرب و فقه در حوزه خانواده متفاوت است. زیرا در حقوق غرب، تشکیل خانواده به عنوان یک فعالیت اجتماعی محسوب می­شود اما در فقه اسلامی به عنوان یک عقد در نظر گرفته می­شود. بنابراین مهمترین زیر بنای تلفیق یکسان بودن مبنای گفتمانی دو رشته است که قرار است تلفیق در آن حوزه صورت پذیرد.

نکته مهمی که در مقام مقایسه و تلفیق باید در نظر گرفته شود این است که پیوند قوانین متعدد که جنبه شکلی و ظاهری آنها فقط به هم شباهت دارد، اما از لحاظ مبانی نظری و ایدئولوژیک متفاوت است، امکان پذیر نخواهد بود و یافته های حاصل نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت.


نظر شما :