اتمام طرح پژوهشی فقه تطبیقی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۲ کد : ۱۷۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۲۵
اتمام طرح پژوهشی فقه تطبیقی

اتمام  طرح پژوهشی فقه تطبیقی

طرح پژوهشی فقه تطبیقی که توسط دکتر فریبا حاجیعلی، اکرم محمدی آرانی و محدثه معینی فر به رشته تحریر در آمده است، در سال 91 پایان یافت.   

تلاش برای تحول بخشیدن به پژوهش­های اصولی و فقهی، پی بردن به نقاط ضعف و قوت دیدگاه­ها در فقه مقارن و تطبیقی، کشف موافقات و در نهایت استحباب خروج از خلاف ضرورت و اهمیت بررسی تطبیقی حوزه­های گوناگون علم فقه را روشن می سازد. فقه مقارن و شناخت علم الخلاف راهی است برای خروج از خلاف که فقهای مذاهب اسلامی معتقدند خروج از خلاف مستحب است. از این رو، نیاز فقهی مراکز علمی و از جمله دانشگاه­ ها در این زمینه با نگارش آثار تامین شده و دسترسی به منابع معتبر مذاهب خمسه را تسهیل می­کند. لذا جمعی از اساتید فقه پردیس خواهران، به تحریر طرح پژوهشی فقه تطبیقی همت گماردند.

محورهای اصلی مباحث این طرح عبارتند از: 1- بررسی معنایی و استدلالی نقاط افتراق اساسی که به سایر فروعات فقهی سرایت کرده و تبیین نقطه نظرات مختلف و بررسی منطقی و منصفانه نقاط قوت و ضعف هر یک از اقوال، 2- کشف و بررسی نقاط اشتراک مذاهب خمسه برای رسیدن به مبانی و اصول مشترک در زمینه استدلالات فقهی و رسیدن به یک زبان مشترک. با توجه به اصول و اساس مستحکم فقه امامیه و پویایی و بالندگی آن در حل مشکلات و معضلات  فقهی واستدلالات متین آن، به طور قطع، در این تقارن و قیاس با فقه مذاهب اربعه گوهرهای درخشان فقه امامیه آشکارتر شده و نگارش چنین اثری بر تقریب بین مذاهب خمسه تاثیر بسیاری خواهد گذاشت؛ چراکه یکی از نیازهای اساسی جهان امروز، برطرف شدن شبهات و ابهاماتی است که در بین فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد. در حالی که تطبیق و مقارنه در زمینه فقه اسلامی تا حدود زیادی به رفع این شبهات کمک می کند و موجب رشد و توسعه فقه اسلامی می شود. با توجه به آنچه در مورد ضرورت بررسی فقه تطبیقی بیان شد، این طرح پژوهشی موضوع قصاص و دیات بررسی می کند.

این پژوهش توصیفی – تبینی که به روش تحلیلی- استدلالی مقارن به تفسیر داده­ها پرداخته، تمامی آرای فقها را بیان نموده و سپس به تحلیل و مقارنه آن­ها با لحاظ استدلال به قرآن و روایات پرداخته است. این پژوهش با استفاده از منابع شاخص در مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و امامیه نگاشته شده است. 


نظر شما :