تحلیل فقهی اصولی پرونده قضایی در حوزه حقوق خانواده

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹ کد : ۱۶۰۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۵۰

گروه حقوق خانواده کارگاهی را با عنوان " تحلیل فقهی اصولی پرونده قضایی در حوزه حقوق خانواده" با ارائه دکتر مومن، عضو هیات علمی پردیس خواهران در روز سه شنبه 18 اردیبهشت در پردیس خواهران برگزار نمود.

دکتر مومن در این کارگاه ضمن بیان هفت قول فقهی امامیه درباره بررسی رویه های قضایی درباره لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده به بیان ادله هریک از این اقوال و آراء اهل سنت در این خصوص پرداخت.

وی سپس به تاریخچه قانونگذاری و جایگاه مواد مرتبط با این مساله در قانون مدنی و خوانش‌های متفاوت حقوقی از این ماده‌ها پرداخت و در انتها چهار رویه قضایی موجود در مواجهه با دادخواست پدر، مبنی بر بطلان ازدواج دخترش بی اذن وی را بیان کرد.

دکتر مومن در این راستا افزود: رویه‌ای که بیشترین طرفدار را دارد، دادن حکم به غیر نافذ بودن این نکاح است و این وظیفه بر عهده دختر است که اثبات مصلحت خود در ازدواج با فرد مورد نظر را بنماید. در حالی که در حکم به عدم نفوذ، مستند قوی فقهی مشاهده نشده و محل ایراد است.


نظر شما :