تصویب تدوین دو درسنامه «مبانی خانواده در اسلام و غرب» و «نحو با رویکرد معناگرایی»

۲۰ دی ۱۳۹۱ | ۰۳:۲۰ کد : ۱۶۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۶۲
تصویب تدوین دو درسنامه «مبانی خانواده در اسلام و غرب» و «نحو با رویکرد معناگرایی»

در جلسه شورای پژوهشی 20/10/91  تدوین درسنامه­های «مبانی خانواده در اسلام و غرب» و «نحو با رویکرد معناگرایی»  توسط دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی و  دکتر فاطمه ملایم به تصویب رسید.
دفتر مطالعات و تحقیقات علمی معاونت پژوهشی و فناوری به منظور رفع نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران، تدوین دو درسنامه «مبانی خانواده در اسلام و غرب» و «نحو با رویکرد معناگرایی» را در جلسه شورای پژوهشی 20/10/91 به تصویب رساند. درسنامه«مبانی خانواده در اسلام و غرب» توسط دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی  -عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه- به رشته تحریر درخواهد آمد که منبع درسی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق خانواده و دکتری مطالعات زنان خواهد بود.
همچنین تدوین درسنامه«نحو با رویکرد معناگرایی» توسط دکتر فاطمه ملایم- عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه – و جمعی از همکاران وی انجام خواهد شد که برای دانشجویان رشته ادبیات فارسی ،ادبیات عرب  و گرایش­های مختلف الهیات و معارف اسلامی مقطع کارشناسی قابل استفاده خواهد بود. 


نظر شما :