تصویب تدوینطرح پژوهشی «سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر»

۰۲ آذر ۱۳۹۱ | ۰۳:۰۴ کد : ۱۵۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۱
تصویب تدوینطرح پژوهشی «سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر»

در جلسه شورای پژوهشی 9/2/91  تدوینطرح پژوهشی «سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر» توسط دکتر عاطفه عباسی به تصویب رسید.
دفتر مطالعات و تحقیقات علمی معاونت پژوهشی و فناوری به منظور رفع نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران تدوینطرح پژوهشی «سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر» را در جلسه شورای پژوهشی 9/2/91 به تصویب رساند. این طرح پژوهشی توسط دکتر عاطفه عباسی -عضو هیات علمی گروه حقوق - به رشته تحریر درخواهد آمد. 


نظر شما :