ولایت تکوینی انسان سالک بر اساس آیات قرآن کریم و روایات بررسی شد

۲۰ دی ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۷ کد : ۱۵۰۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۱۲

کرسی ترویجی با عنوان "ولایت تکوینی انسان سالک بر اساس آیات قرآن کریم و روایات" توسط دکتر محسنی، عضو هیات علمی پردیس خواهران و با حضور دکتر حسام الدین خلعتبری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ناقد کرسی در دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران برگزار شد. ریاست محترم دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری و  جمعی از استادان و دانش پژوهان مهمانان ویژه این محفل علمی بودند.

دکتر محسنی با طرح این سوال که آیا انسان می تواند با هوشیاری در پرتو عقل و وحی به گونه ای عمل کند تا در ولای دو جانبه یا در ولای یک جانبه قرار گرفته و به مقامی دست یابد که امکان تصرف در مسائل تکوینی عالم را بر اساس ورود به مدار ولایت الله و بهره مندی از ولایت تکوینی، به دست آورد، گفت: با توجه به نظریه نظام مند بودن ولایت تکوینی و جایگاه انسان سالک در آن، امکان وصول و دستیابی انسان به  مقام ولایت تکوینی وجود دارد. به عبارتی انسان سالک غیر از ولایت بر خویشتن بر نظام تکوین و خارج از نفس خویش نیز ولایت دارد و از جمله مقاماتی که برای انسان سالک در نظام ولایت تکوینی قابل اثبات است، مقام واسطه فیض شدن و رسیدن به مقام کن می باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه انسان تنها مخلوقی است که توان انعکاس تمام اسماء و صفات الهی و حرکت در دو قوس نزول و صعود عالم خلقت را دارد، خاطر نشان کرد: انسان کامل تنها وجودی است که پیوندی بی منتها بین عالم ملک و ملکوت برقرار می کند.

عضو هیات علمی پردیس خواهران ضمن اشاره به اینکه خداوند به برخی از بندگان خاصّ خود، مرتبه ای از این ولایت را افاضه می کند، خاطر نشان کرد: معجزات و کرامات پیامبران و اولیای دین از آثار همین ولایت تکوینی است.

وی این موضوع را از نگاه اندیشمندان و علمای دین و نیز آیات و روایات مورد بررسی قرار داد و افزود: تحقق نظام ولایت تکوینی در عالم نیاز به مجاری دارد که بر پایه آن چرخ نظام هستی بر مدار ولایت مطلقه الله به گردش در می آید. عمده ترین مجرای تحقق این نظام، خرده نظام اسماء و صفات الهی است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در همین راستا افزود: انسان تنها موجودی است که در این عالم استعداد ظهور و تجلی تام و تمام اسماء و صفات الهی را دارد. در واقع این مقام در انسان کامل به فعلیت رسیده و اسمای الهی در وجود او متجلی است.

وی در ادامه به نظریه ولایت تکوینی انسان سالک اشاره و تصریح کرد: این نظریه از سویی ناظر به استعداد های نهفته در درون انسان و کمالاتی است که این موجود شگفت به صورت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است و از سوی دیگر به رابطه انسان با خداوند به عنوان مبدأ وجود و کمال صرف نظارت دارد.

دکتر محسنی در خاتمه ضمن بیان شروط دستیابی انسان سالک به مقام ولایت تکوینی،‌به چگونگی تحقق مراحل مذکور در انسان سالک و آثار ولایت تکوینی در انسان با توجه به آیات قرآن پرداخت.

دکتر حسام الدین خلعتبری، ناقد کرسی در ادامه ضمن بیان انواع نقد شامل نقد ادبی، نقد ویرایشی، نقد روشی، نقد ساختاری و نقد محتوایی بیان کرد: این تحقیق علمی از نکات بسیار خوبی علمی برخوردار است و  در بخش ویرایشی و نوشتاری و ادبی بسیار خوب است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روش بررسی مسائل بسیار مهم است و باید توجه ویژه ای به این قسمت از کارهای تحقیقی داشت، افزود: باید سعی کنیم در تحقیق روش کار را به خوبی مشخص کنیم و از اختلاط روش ها بپرهیزیم. به عبارتی انتخاب روش درست و مشخص ما را به تبیین و تفسیر درست مطالب می رساند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خاتمه به بحث ساختاری کار تحقیقی مذکور اشاره کرد و گفت: این کار باید از لحاظ ساختاری چینش منسجم تری داشته باشد و با ارائه معنای ولایت و اقسام ولایت آغاز و سپس وارد بحث ولایت تکوینی گردد.

این جلسه که با استقبال خوب استادان و محققان همراه بود با جلسه پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.


نظر شما :