کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی برگزار شد

۲۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۴ کد : ۱۴۲۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۳۸

به منظور ارتقاء بعد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق خانواده ، کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی توسط دکتر پاکتچی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پردیس خواهران برگزار شد.

در این کارگاه، دکتر پاکتچی  ضمن تبیین نحوه مساله یابی  و پیدا کردن موضوع مناسب برای پایان نامه های دانشجویی بیان کرد: موضوع پایان نامه ها باید از یک ایده شخصی با پرسش های مکرر درباره یک مسئله یا موضوع به دست آید. همچنین می توان موضوع های پایان نامه را از پیشنهادات پژوهش های اخیر که توسط دانشجویان و پژوهشگران دیگر انجام شده است یافت.

 وی در ادامه افزود: شرکت در همایش های علمی و توجه به موضوعات مطرح شده در همایش ها هم می تواند در یافتن موضوع های خوب و کاربردی میسر باشد.

وی در ادامه به ویژگی های یک موضوع خوب اشاره کرد و به چگونگی فصل بندی پایان نامه بر اساس سوالات  و فرضیات مطرح شده پرداخت.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در خاتمه ضمن اشاره به تنظیم سوال ها و فرضیه های پایان نامه ها به سه صورت سری، موازی و ترکیبی بیان کرد: در  بعضی موضوع ها با نتیجه گیری از یک بخش وارد بخش دیگر می شویم و در واقع همه فصول پایان نامه به صورت زنجیروار به هم مرتبط هستند و نتیجه گیری از یک فصل در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد. اما در بعضی موضوع های دیگر نحوه نگارش فصول پایان نامه به صورت موازی است و در پایان نتیجه گیری از مجموع مباحث مطرح شده در فصول پایان نامه در یک فصل جداگانه بیان می گردد.


نظر شما :