کرسی ترویجی با عنوان "دلالت پژوهی تربیتی در نظریه قرآنی قانونمندی اجتماع" برگزار شد

۲۶ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۷ کد : ۱۴۲۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۸۰

کرسی ترویجی با عنوان "دلالت پژوهی تربیتی در نظریه قرآنی قانونمندی اجتماع" با ارائه دکتر نیکو دیالمه، عضو هیات علمی پردیس خواهران و با حضور دکتر فاضله میرغفوریان، دبیر علمی کرسی و عضو هیات علمی پردیس خواهران و دکتر علیرضا صادق زاده، ناقد کرسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این مراسم که با حضور ریاست محترم پردیس خواهران، استادان و پژوهشگران همراه بود، دکتر دیالمه به  مفهوم دلالت پژوهی تربیتی اشاره کرد و گفت: دلالت پژوهی به مفهوم اقتباس دانش یک رشته علمی برای تدقیق ، بهبود یا بسط دانش رشته دیگر است و مقصود از قید تربیتی ، تاثیر و پیامدهای یک نظریه یا پارادایم در دانش تعلیم وتربیت و عناصر آن  است.

وی در ادامه به بررسی رهنمودهای نظام قانونمندی اجتماع در قرآن کریم در حوزه تعلیم و تربیت پرداخت و ادامه داد: آیات وحی  به عنوان یک اعجاز علمی در تحلیل‌های جامعه‌شناسانه و انسان‌شناسانه خود پرده از این  قوانین اجتماعی برمی دارد و در مسیر اهداف تربیتی خود ، کاووش  و اندیشیدن درباره حوادث و رویدادهای تاریخ  را  به منظور تحصیل یک نظریه مبتنی بر استقراء، مورد تاکید قرار می دهد . در واقع همان است که در اصطلاح اندیشمندان مسلمان، سنّت های اجتماعی یا سنّت‌های تاریخی یا قانونمندی اجتماع  نام گرفته  و در قرآن کریم  با تعبیر  " سنه الله "  ذکر شده است ناظر به همین  نظریه  است.

دکتر دیالمه در ادامه به رابطه مندی رویدادهای اجتماعی  با کنش های انسانی پرداخت و تصریح کرد: این نظریه این امکان را به فرد و جامعه  می دهد تا  ضمن شناسایی جایگاه خود در عالم هستی  به گونه ای  فعال، کارآ و موثر، حوادث و رویدادهای اجتماعی را  پیش بینی و کنترل کرده و با انتخاب های  صحیح پیامدهای همسو با غایت هستی را برای خود و جامعه رقم بزنند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) به آیات قرآن در این باره اشاره کرد و نمونه هایی از آیات قرآنی را در زمینه قوانین و قواعد اجتماعی شامل تغییر، اقتدار اجتماعی، تعمیم، توفیق،‌ برکت، اختلاف بیان کرد.

وی در خاتمه به مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناختی این بحث علمی پرداخت و روش های تربیتی پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کرد.

دکتر صادق زاده، ناقد کرسی در ادامه نشست به نظریه قانونمندی اجتماع اشاره کرد و بیان کرد: استفاده از لفظ نظریه در این بحث علمی قابل تامل است و بهتر است به جای آن لفظ آموزه های قانونمندی اجتماع به کار برده شود.

وی در ادامه به مباحثی چون عنوان  و تبیین مساله طرح اشاره کرد و گفت : لازم است مسائل تحقیق با توجه به نیازهای روز جامعه مطرح شوند تا نتایج آن به بهترین شکل و در جای مناسب مورد استفاده قرار گیرند. لذا تبیین مساله به صورت واضح و روشن و به تفصیل برای این موضوع ضروری است.

وی در خاتمه به لزوم دقت نظر در روش شناسی در مباحث قرآنی اشاره کرد و تصریح نمود: با توجه به حساسیت زیاد مباحث قرآنی و نیاز به دقت نظر کافی در این زمینه لازم است روش تحقیق مورد مداقه کافی قرار گیرد تا نتایج درست حاصل گردد.

این کرسی ترویجی  با استقبال بسیار خوب اساتید، پژوهشگران و دانشجویان همراه شد و  با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.


نظر شما :