برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی و اصول پژوهشهای کیفی

۲۶ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۲:۳۹ کد : ۱۳۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۲۲
برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی و اصول پژوهشهای کیفی

کارگاه آشنایی با مبانی و اصول پژوهش­های کیفی با حضور جناب آقای دکتر یزدان منصوریان برای  اساتید، محققان، دانش­آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران برگزار شد.

دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی کارگاه «آشنایی با مبانی و اصول  پژوهشهای کیفی» را برگزار نمود.
این برنامه که با هدف آشنایی پژوهشگران با اصول و مبانی پژوهشهای کیفی در نظر گرفته شده بود، در اول دیماه، با حضور جناب آقای دکتر یزدان منصوریان - عضو هیأت علمی علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران- تشکیل شد. در کارگاه مذکور جمعی از اعضای هیات علمی،اساتید، محققان، دانش­آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران شرکت کردند.

در این کارگاه موارد زیر عنوان شد:
-        مبانی نظری، اصول عملی روش­های پژوهش کیفی و چگونگی به کارگیری این روش­ها در فرایند پژوهش
-        مبانی فلسفی پژوهش­های کیفی
-        ویژگی­های پژوهشگر موفق در رویکرد کیفی
-        عدم وابستگی این رویکرد به آزمون­های آماری
-        چگونگی سنجش روایی و پایایی روشهای کیفی
-        روش­های اصلی پژوهش کیفی شامل گراندد تئوری (نظریه پردازی داده محور)، پدیدارشناسی، اقدام پژوهی، قومیت شناسی (قوم نگاری)، و تحلیل گفتمان 

دکتر منصوریان ضمن مقایسه دو رویکرد کمّی و کیفی در پژوهش، به بررسی منابع و روش­های گردآوری داده در پژوهش­های کیفی، روشهای نمونه گیری، اعتبارسنجی ابزار گردآوری و تحلیل داده ها و فرایند تدوین نظریه پرداخت. 


نظر شما :