ذکر جمیل، خلق کریم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)

۱۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۱ کد : ۱۲۱۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۴۸
مطلب زیر وصف بخشی از صفات اخلاقی و رفتاری حضرت ایت الله مهدوی کنی (ره) از زبان پروفسور مهدوی دامغانی استاد سابق دانشگاه تهران و استاد بازنشسته فعلی دانشگاه هاروارد است که در مجالست با آن استاد اخلاق بر ایشان محرز شده است.

مطلب زیر وصف بخشی از صفات اخلاقی و رفتاری  فقیه پارسا و عالم نستوه حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) از زبان پروفسور مهدوی دامغانی استاد سابق دانشگاه تهران و استاد بازنشسته فعلی دانشگاه هاروارد است که در مجالست با آن استاد اخلاق بر ایشان محرز شده است.

ذکر جمیل


نظر شما :