بازدید از انجمن حکمت و فلسفه ایران

۰۶ خرداد ۱۳۹۲ | ۲۲:۲۳ کد : ۱۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۰
بازدید از انجمن حکمت و فلسفه ایران

گروه فلسفه اسلامی در راستای فعالیتهای علمی خود بازدید از انجمن حکمت و فلسفه ایران را در تاریخ دوشنبه 6/3/92 با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان فلسفه اسلامی برگزار کرد. در این بازدید ابتدا جناب آقای دکتر خسروپناه ریاست انجمن در خصوص  " نقش فلسفه اسلامی در احیای علوم انسانی" سخنرانی نمودند. از دیدگاه ایشان در غرب نقش فلسفه در علوم انسانی چشمگیر است. فلسفه اسلامی نیز می تواند در 4 حوزه بر علوم انسانی نقش داشته باشد:1- توصیف انسان مطلوب 2- توصیف انسان محقق  3- نقد انسان محقق  4- تغییر انسان محقق به مطلوب(بایدها و نبایدها).
پس از آن دکتر دینانی ضمن اشاره به تفاوت فلسفیدن با فلسفه خواندن، منشاء رفتار و عقاید را اغلب مبتنی بر مشهورات و محیط  و عادات دانستند در حالیکه نقش عقل اعتبار سنجی همه اینهاست و عقل میزان است .پذیرش متون نقلی نیز باید بر پایه عقل باشد. باورها را باید با عقل سنجید . اما راه عقل، خطرناک و سخت است و اگر سختی نمی­خواهید تقلید از ائمه راه مستقیم است.
در ادامه دکتر حمیدزاده معاونت پژوهشی فعالیتهای علمی و گروههای علمی انجمن را معرفی کرد . در پایان دانشجویان با بازدید از کتابخانه با امکانات و نحوه بهره برداری از آنجا آشنا شدند.


نظر شما :