گستره دخالت حاکم اسلامی در حوزه پوشش

۱۳ تیر ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۰ کد : ۱۱۱۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۹۶
کارگاه گستره دخالت حاکم اسلامی در حوزه پوشش به اهتمام گروه فقه و حقوق اسلامی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار شد.

کارگاه گستره دخالت حاکم اسلامی در حوزه پوشش به اهتمام گروه فقه و حقوق اسلامی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پردیس خواهران، دکتر محمود حکمت نیا، سخنران این کارگاه، نوع برخورد جامعه اسلامی با مسئله پوشش را در دو سطح الزام و التزام بررسی کرد.

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره التزام به حجاب گفت:  مقصود این است که فرد با توجه به باورها و اعتقاد به ارزش­ها، حجاب را صرف نظر از دخالت حکومت رعایت کند.

همچنین الزام بدین معناست که نیروی حاکم، شخص را ملزم به رعایت حجاب کند؛ صرف نظر از اینکه به این امر اعتقاد داشته یا نداشته باشد.

 دکتر محمود حکمت نیا، محوریت کارهای اخلاقی را روی التزام دانست، الزام را به عنوان استثنا به شمار آورد و افزود: التزام، به دلیل خاصی نیاز ندارد و اخلاقی یا دینی بودن کافی است؛ در حالی که فقها بالاتفاق وجود دلیل خاص را برای الزام کیفری، لازم می­دانند. فرهنگ تاریخی ما در حوزه امور عفافی حجابی بر محور التزام بوده است؛ پس از انقلاب رویکرد ما از التزام به الزام تبدیل شد. در حالی که الزام، ابزار، توجیه مناسب و زمینه خاصی را لازم دارد و مجموعه­ای باید فراهم باشد که به نظر می­رسد این مجموعه وجود ندارد. دولت در این حوزه فی الجمله باید ورود کند؛ اما دخالت دولت زمانی موثر است که در یک بسته فرهنگی اتفاق بیفتد.

 

 


نظر شما :