برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۲۶ آبان ۱۳۹۱ | ۰۲:۰۸ کد : ۱۰۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۶
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی به شرح ذیل برگزار شد: 

 

نام دانشجو

موضوع

استاد راهنما

استاد مشاور

استادان داور

زمان دفاع

زهره مقدسی

مولفه های تربیت معلم با توجه به سند تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

خانم دکتر کشاورز

خانم دکتر عباسی

خانم دکتر صفایی

خانم دکتر سلیمانی

22/8

ساعت:14

 

نظر شما :