دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خانواده

۲۰ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۱:۰۰ کد : ۱۰۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۶۱
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خانواده

جلسات دفاعیه پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق خانواده در سه ماه  اول سال 1391 به شرح زیر است:

نام دانشجو

تاریخ دفاعیه

موضوع

اساتید راهنما و مشاور

سحر نیکپور

23/1/91

گستره حق اشتغال زوجین در نظام حقوقی ایران و آثار آن

استاد راهنما: دکتر عظیم زاده

استاد مشاور: دکترحاجیعلی

زینب ریاضت

2/3/91

سیاست کیفری قانون گذار ایران و مبانی جرم انگاری در حوزه خانواده

استاد راهنما: دکتر اسدی

استاد مشاور: دکتر عظیم زاده

مهدیه محمدتقی زاده

23/3/91

حمایت از زنان بی سرپرست و

بد سرپرست در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: دکتر داوودی

استاد مشاور: دکتر حاجیعلی

سکینه ترازی

24/3/91

آیین دادرسی ویژه امور

و دعاوی خانوادگی

استاد راهنما: دکتر شکری

استاد مشاور: دکتر اسدی

 


نشست آشنایی با مشاغل و گرایشات رشته حقوق
در ادامه سلسله نشستهای آشنایی با مشاغل و گرایشات رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی و مشاغل مرتبط با آن با حضور دکتر اسدی مورد بررسی قرار گرفت.  


نظر شما :