فرم عضویت دانش آموختگان ۱۴۰۱

دانش آموخته فرهیخته و گرامی؛

در راستای بهسازی برنامه‌های آموزشی و تخصصی پردیس، برآنیم تا به بررسی سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی از کد 69 الی 90 بپردازیم. چراکه این شاخص می‌تواند درک مناسبی از کیفیت علمی و مهارتی دانش آموختگان ارائه نماید. در راستای تحقق این هدف، از شما درخواست می‌شود با تکمیل دقیق این کاربرگ ما را در این مسیر یاری فرمایید.

اطلاعات شما در این پرسشنامه محرمانه خواهد بود. پیشاپیش از همکاری شما، کمال تشکر را داریم.

فرم عضویت
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد و رشته تحصیلی در پردیس خواهران*نام کامل
  3
 • آخرین مدرک تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  4
 • شغل و محل اشتغال*
  5
 • توانمندی‌های علمی و فرهنگی و … خود را برای همکاری دانشگاه بفرمایید.*
  6
 • آیا عنوان قابل تقدیر یا افتخاراتی دارید؟ (عناوین را ذکر بفرمایید)*
  7
 • آیا با دوستان امام صادقی خود همکاری یا ارتباطی دارید؟ (نوع آن را ذکر بفرمایید)*
  8
 • تلفن همراه*نام کامل
  9
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  10
 • شناسه (آیدی) فعال خود را در یکی از پیامرسان‌ها ذکر بفرمایید.*
  11
 • آدرس محل سکونت*
  12