شهادت استاد مرتضی مطهری (۱۳۵۸ ه.ش)

تاریخ : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲