شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس(۱۳۵۹ ه.ش)

تاریخ : ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲