سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)

تاریخ : ۰۷ دی ۱۴۰۱