آغاز قیام مختار سقفی در کوفه به خونخواهی شهیدان کربلا

تاریخ : ۱۸ آبان ۱۴۰۱