سالگرد ارتحال حضرت آیت الله مهدوی کنی قدس سره

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۴۰۱