ورود حضرت معصومه (س) به قم(۲۰۱ ه.ق)

تاریخ : ۲۸ مهر ۱۴۰۱