تاسیس دانشگاه امام صادق(ع)( سال ۱۳۶۱ ه.ش)

تاریخ : ۲۲ مهر ۱۴۰۱