شهادت عمار یاسر و خزیمه بن ثابت در جنگ صفین (سال ۳۷ ه.ق)

تاریخ : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱