ورود اسیران واقعه کربلا به شام(سال ۶۱ ه.ق)

تاریخ : ۰۷ شهریور ۱۴۰۱