تخریب حرم عسکریین علیهماالسلام در سامراء (سال ۱۴۲۷ ه.ق)

تاریخ : ۳۰ مرداد ۱۴۰۱