روز مباهله پیامبر اسلام (ص) و نزول آیه مباهله و آیه تطهیر(سال ۹ ه.ق)

تاریخ : ۰۲ مرداد ۱۴۰۱