بیعت مردم با امیرالمومنین (ع) (سال ۳۵ ه.ق)

تاریخ : ۲۷ تیر ۱۴۰۱