نزول لقب امیرالمومنین برای امام علی (ع)

تاریخ : ۲۲ تیر ۱۴۰۱