حمله به مسجد گوهرشاد توسط دژخیمان رضاخان پهلوی(۱۳۱۴ ه.ش)

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۴۰۱