سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

تاریخ : ۱۰ تیر ۱۴۰۱